Умови проведення районних, міських, зональних, обласних та Всеукраїнських фіналів змагань загонів юних інспекторів руху (ЮІР-2017)

 Відповідно до  Положення про проведення Всеукраїнських змагань загонів юних інспекторів руху та гри команд Клубу веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху, затвердженого спільним наказом МВС України т, МОН України, Мінсоцполітики України  від 23.05.2016р. № 409/552/547 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 червня 2016 р. за № 818/28948), визначаються умови проведення змагань на території Дніпропетровської області.

 1. Загальні положення

1.1. Умови проведення районних, міських, зональних, обласних та Всеукраїнських фіналів змагань загонів юних інспекторів руху включають у себе програму проведення змагань з описом етапів змагань та конкурсів, організаційно-технічних умов та вимог до учасників. 

 1. Учасники змагань

2.1. До змагань допускаються команди юних інспекторів руху загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів у складі 10 осіб віком від 9 до 16 років включно в супроводі працівника територіального підрозділу поліції, на якого покладені функціональні обов’язки з організації профілактичної роботи, та керівника команди — представника загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.

2.2. Кожна команда при реєстрації надає наступні документи:

— поіменну заявку (Додаток 2) на участь у конкурсах, яка завірена територіальними відділами (секторами) поліції по забезпеченню безпеки дорожнього руху та органів освіти (ПІБ, дата народження, навчальний заклад, клас, домашня адреса, контактні телефони батьків);

2.2.1. Для Всеукраїнського фіналу:

— ксерокопії свідоцтв про народження;

— медичні довідки (довідка лікаря-епідемiолога або дільничного педіатра та заява від батьків про те, що дитина не має медичних обмежень);

— документи на відрядження;

— документи на супровід, згідно з вимогами  законодавства;

— страховий поліс на кожного члена команди під час переїзду та на час змагань.

2.3. У разі виявлення невідповідності даних, указаних у документах, дійсному віку учаснику змагань, а також  відсутності документів, передбачених п. 2.2 та 2.2.1 цих Умов, учасники не допускаються до участі в конкурсах.

 1. Умови змагань загонів ЮІР

3.1. Змагання проводяться в  3 етапи:

— Районні змагання – з 01 лютого по 31 березня  2017 р.

— Зональні (міські) змагання – з 03 квітня по 12 травня  2017 р. згідно зонального розподілу (Додаток 1).

— Обласні змагання – 19 травня 2017 р.

Переможці районних  конкурсів отримують право участі в зональних (міських) конкурсах (згідно зонального розподілу), переможці зональних конкурсів — в фіналі обласного конкурсу, переможці обласного – у фіналі  XXXXІ Всеукраїнського зльоту ЮІР — 2017.

3.2. Для організації та проведення змагань ЮІР створюється організаційний комітет, до складу якого входять представники поліції ГУНП в Дніпропетровській області, органів управління освітою (далі – оргкомітет).

3.2.1. Склад оргкомітету:

голова оргкомітету, який координує роботу з підготовки та проведення змагань ЮІР;

секретар оргкомітету, який веде документацію;

члени оргкомітету, які підпорядковані голові оргкомітету.

3.2.2. Оргкомітет:

забезпечує якісну підготовку та реалізацію програми змагань ЮІР;

визначає організаційні умови проведення змагань ЮІР;

організовує роботу з проведення змагань ЮІР;

вносить пропозиції щодо нагородження учасників змагань ЮІР;

сприяє висвітленню проведення та результатів змагань ЮІР у засобах масової інформації.

3.3. З метою забезпечення об’єктивності оцінювання виступів команд та визначення команд-переможців створюється склад журі.

3.4. До складу журі змагань ЮІР входять представники поліції ГУНП в області, органів управління освітою, а також заінтересованих підприємств, установ та організацій (за згодою).

3.4.1. Журі залишає за собою право вносити доповнення та корективи до діючого положення.

3.5. До участі в організації змагань ЮІР та журі можуть залучатися представники благодійних фондів, профспілок та інших заінтересованих установ і організацій (за згодою).

 1. Програма змагань загонів ЮІР 

4.1. Програма складається із шести  конкурсів у вигляді практичних та теоретичних завдань, конкурсні завдання в повному обсязі доводяться до учасників під час підготовки до участі, а також, безпосередньо перед початком кожного зі змагань:

1 конкурс – «Теоретичні знання Правил дорожнього руху»;

2 конкурс – «Юний регулювальник»;

3 конкурс – «Велоестафета» – (індивідуальне керування велосипедом);

4 конкурс – «Медична допомога»;

5 конкурс – «Агітаційно-пропагандистський виступ команди»;

6 конкурс – «Соціальна реклама з безпеки дорожнього руху».

4.2. Порядок проведення конкурсів:

4.2.1. Організаційний комітет доводить до учасників та журі умови змагань, їх порядок проведення, систему нарахування штрафних та загальних балів.

4.2.2. У випадках допуску помилок учасниками змагань або невиконання конкурсних завдань бали знімаються відповідно до вимог цих Умов.

4.2.3. У всіх конкурсах підрахунок балів ведеться щодо кожного учасника.

Остаточний результат конкурсу визначається середнім балом кожної команди.

4.2.4. У разі коли учасник вибуває зі змагання з будь-яких поважних причин, отримані ним при виконанні завдань бали заліковуються до загальної суми.

4.2.5. Кожен учасник конкурсу «Велоестафета» повинен мати пасивні засоби захисту особистої безпеки. У разі технічної поломки велосипеда учаснику надається можливість повторного старту.

4.2.6. Загін повинен мати тематичний формений одяг.

4.2.7. Під час змагань учасникам заборонено втручатися в роботу журі.
За порушення дисципліни команда отримує 3 штрафні бали.

 4.3. Конкурси змагань:

 Конкурс – «Теоретичні знання Правил дорожнього руху».

Шість членів команди ЮІР письмово відповідають на 8 запитань з Правил дорожнього руху.

Час на відповідь — 10 хвилин.

За кожну правильну відповідь нараховується по 1 балу, найбільша кількість балів – 48.

У разі набрання в конкурсі однакової кількості балів різними командами перевага надається команді учасників найменшої вікової категорії.

 Конкурс – «Велоестафета». 

Водіння на велосипеді здійснюється за схемою, що додається (Додаток 3):

Старт

 1. «Змійка».
 2. «Зсувні дошки».
 3. «Вісімка».
 4. «Вузький коридор».
 5. «Прицільне гальмування».

Фініш

 

«Змійка« (7 конусів, відстань між 1 та 2 конусом складає 1,3 м, відстань до кожного наступного конусу збільшується на 5 см порівняно з попередньою);

«Зсувні дошки« (3 дерев’яні дошки, ширина 20 см, довжина 1,5 м лежать на землі з інтервалом 3 метри, середню дошку зсунуто вбік на 1 м);

«Вісімка« (радіуси кілець вісімки становлять – 3 м та 4 м, коридор заїзду – 0,5 м);

«Вузький коридор« (коридор шириною 20 см, утворений дошками довжиною  1 м і шириною 10 см, які лежать по прямій);

«Прицільне гальмування« (подолання коридору шириною 80 см. Учасник доїжджає до «стоп-лінії» у вигляді двох конусів та пластикової трубки і зупиняється);

4 члени команди ЮІР  по черзі  проїжджають на велосипеді запропоновану дистанцію.

Команда-переможець визначається за найменшим часом, витраченим на виконання завдання, та максимальною кількістю набраних балів.

Найбільша кількість набраних балів – 20.

За з’їзд з дошки одним колесом, двома колесами, пропуск елемента перешкоди, торкання обмежувача, падіння обмежувача, упор ногою знімається по 1 балу.

Під час конкурсу враховується час, витрачений на виконання завдань. У разі набрання в сумі однакової кількості балів перевага надається тій команді, яка витратила найменше часу на правильне виконання завдань.

Конкурс — «Юний регулювальник».

Один із членів загону ЮІР відповідно до завдання журі демонструє жести регулювальника. До відтворення реальних дорожніх ситуацій залучаються інші учасники команди.

Учасникам пропонується виконати 4 завдання.

Найбільша кількість балів – 20. За кожний неправильний жест регулювальника знімається по 2 штрафних бали.

Конкурс «Медична допомога».

Конкурс з надання першої медичної допомоги проводиться фахівцями – медиками-інструкторами і передбачає організацією «Санітарного посту», оснащеного навчально-тренувальними манекенами. Учасники змагань повинні показати навички з основ надання домедичної  допомоги потерпілим унаслідок дорожньо-транспортних пригод.

У змаганні беруть участь 4 члени загону, два з яких виконують теоретичну частину завдання, два інші — практичну. На виконання завдання відводиться 10 хвилин.

Максимальна кількість балів – 20. Порядок  нарахування балів такий: по 5 балів за правильно виконане теоретичне завдання та 10 – практичне завдання.

 

Конкурс – «Агітаційно-пропагандистський виступ команди»

Тематика виступу агітбригади повинна бути спрямована на пропаганду безпечної поведінки на вулицях і дорогах, попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Виступ повинен бути розроблений як тематичний урок з безпеки дорожнього руху для учнів.

Конкурс передбачає використання засобів художньої самодіяльності в будь-якій сценічній формі (інсценування пісні, літературний монтаж, поетичний малюнок, попурі). Допускається використання додаткової наочної агітації, атрибутики, технічного оснащення та фонограм (мінусівка).

Час виступу до 10 хвилин. За кожну наступну хвилину понад установлений ліміт знімається 1 бал.

Найбільша кількість балів – 20.

Конкурс – «Соціальна реклама з безпеки дорожнього руху».

Команда учасників представляє на конкурс  виконаний плакат на стандартному листі ватману формату А1. У правому нижньому куті плаката вказуються реквізити (місто, район, установа освіти, команда ЮІР).

(Для Всеукраїнських змагань: на початку фінальних змагань організатори конкурсу роздають командирам загонів ЮІР аркуші паперу формату А1, підписані членами журі. У вільний від змагань час загін готує творчу роботу і в правому нижньому куті аркуша вказує свої реквізити (регіон, місто, район, установа освіти, команда).

Плакат виконується в довільній формі з тематики безпеки дорожнього руху, який  можливо буде взяти за основу під час  розроблення соціальної реклами для розміщення на зовнішніх носіях. Захист плаката проводиться учасниками загону стисло та аргументовано.

Конкурс оцінюється за наступними критеріями:

— повнота розкриття теми;

— авторська позиція;

— оригінальність оформлення.

Найбільша кількість балів – 10.

 

 1. 5. Попередження та дискваліфікація

У випадках порушення дисципліни на конкурсах передбачено попередження або відсторонення від подальшої участі у змаганнях. Учасники можуть отримати тільки одне попередження перед відстороненням.

Супроводжуючі особи не мають права допомагати учасникам або команді в змаганнях і творчих конкурсах.

Команді, окремим її учасникам і супроводжуючим особам може бути оголошена дискваліфікація в наступних випадках:

— вік учасника не відповідає вимогам Правил, учасник заявлений за документами іншої людини і це виявлено в ході проведення змагань;

— відсутність керівника команди або загону на запланованих заходах без поважних причин;

— некоректну поведінку або чинення тиску зі сторони супроводжуючих команд-учасниць на журі, організаторів змагань, інших учасників команд та загонів.

 6. Визначення результатів і нагородження переможців змагань

 6.1. Конкурси змагань загонів ЮІР оцінює журі згідно Умов проведення змагань.

6.2. За кожний конкурс змагань журі виставляє набрану кількість балів. Переможці визначаються за максимальною сумою балів.

6.3. Загони юних інспекторів руху, які за сумою набраних балів посіли перше, друге та третє місця, нагороджуються дипломами. Крім того, оргкомітетом та журі можуть установлюватися інші нагороди загонам і окремим учасникам, які виявилися кращими на певному етапі змагань або у конкурсі.

6.4. Команда ЮІР переможець обласного конкурсу отримує право участі у фіналі  XXXXІ Всеукраїнського зльоту ЮІР — 2017.

6.5. Мінсоцполітики передбачає відповідну квоту путівок для учасників всеукраїнських фіналів ЮІР.

6.6. Проїзд учасників всеукраїнських фіналів ЮІР до
ДП «УДЦ «Молода гвардія» та в зворотному напрямку здійснюється за рахунок коштів батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Додаток 1

ЗОНАЛЬНИЙ    РОЗПОДІЛ

Місце проведення

зональних змагань

Підрозділи, що забезпечують організацію та проведення  районних, міських  змагань та прибуття команд на зональні змагання* Райони,

команди, яких беруть участь в зональних змаганнях

1  

 

 

м. Дніпро

 

9 команд

Відповідальні за БДР

Дніпровського відділу поліції

1.Шевченківський район

2.Соборний район

3.Новокодацький район

4.Чечелівський район

5.АНД район

6.Індустріальний  район

7.Самарський  район

8.Дніпропетровський район

9.Солонянський  район

2  

 

 

 

м. Кривий Ріг

 

9 команд

Відповідальні за БДР

Криворізького відділу поліції

1.Центрально-Міський  район

2.Саксаганський район
3.Долгинцевський район

4.Тернівський район

5.Покровський  район

6.Металургійний  район

7.Інгулецький  район

8.Криворізький район

9.Широківський  район

3  

 

 

м. Кам’янське

 

3 команди

Відповідальні за БДР

Кам’янського відділу поліції

1. Дніпровський район

2. Південий район

3. Криничанський  район

 

4  

 

м. Новомосковськ

 

5 команд

Відповідальні за БДР

Новомосковського відділу поліції

1. м. Новомосковськ

2. Новомосковський район

3. Магдалинівський  район

4. Петриківський  район

5. Царичанський  район

5  

 

 

м.Павлоград

 

6 команд

Відповідальні за БДР

Павлоградського відділу поліції

1. м. Павлоград

2. Павлоградський район

3. м. Тернівка

4. м. Першотравенськ

5. Юр’ївський   район

6. Петропавлівський  район

 

6  

 

м.Нікополь

 

6 команд

Відповідальні за БДР Нікопольського відділу поліції 1. м. Нікополь

2. Нікопольський район

3. м. Марганець

4. Томаківський район

5. м. Покров

6. Апостолівський район

7  

м. Синельникове

5 команди

 

Відповідальні за БДР Синельниківського відділу поліції 1. м. Синельникове

2. Синельниковський район

3. Васильківський район

4. Покровський  район

5. Межівський  район

 

8  

 

м. Жовті води

 

5 команд

Відповідальні за БДР

Жовтоводського відділу поліції

1. м. Жовті Води

2. м. Вільногірськ

3. Верхньодніпровський район

4. П’ятихатський  район
5. Софіївський  район

 

Представники поліції по обслуговуванню  міст та районів області:

 • приймають безпосередню участь в проведенні районних змагань на території обслуговування;
 • забезпечують прибуття команди-переможця районних змагань до місця проведення зональних змагань та в зворотному напрямку, а також залучаються до організації і проведення зональних змагань згідно зонального розподілу, приймають участь в проведенні конкурсу, нагородженні переможців.

Додаток 2

 

ЗАЯВКА

на участь команди ЮІР ___________________________________

в обласних змаганнях загонів юних інспекторів руху ЮІР 2017

 

№ п/п Прізвище,

ім’я та

по-батькові

(повністю)

Дата

народження

(повністю)

Місце

навчання

(заклад та клас)

Місце проживання, контактний номер телефону

 

Стать

(хлопчик, дівчинка)

Прізвище,

ім’я та

по-батькові,

батьків
(або особи які їх замінюють)

1 2 3 4 5 6 7

 

Керівник команди:

— посада;

прізвище, ім’я та по-батькові;

контактний номер телефону.

 

Додаток 3

 

Схема

juіr1площадки для конкурсу «Велоестафета»

 

Порядок проведення на території Дніпропетровської області Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу ,,Молоде покоління за безпеку дорожнього руху”

 Відповідно до Положення про проведення Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу „Молоде покоління за безпеку дорожнього руху” (далі- Конкурс), затвердженного спільним наказом МВС України та МОН України від 12.05.2016  № 379/496 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03.06.2016 р. за № 810/28940, визначається Порядок проведення етапів Конкурсу на території Дніпропетровської області.

 

 1. Загальні положення

1.1. Конкурс проводиться щорічно з метою привернення уваги суспільства до проблем безпеки дорожнього руху, формування в дітей безпечних навичок поведінки на вулично-дорожній мережі, дбайливого відношення до власної безпеки та безпеки оточуючих, виховання свідомого ставлення до неухильного виконання правил дорожнього руху, зміцнення позитивного іміджу Національної поліції України.

1.2. Завдання Конкурсу:

залучення дітей шкільного віку до вивчення Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, і пропагування їх серед населення та однолітків;

закріплення знань з безпечної поведінки на дорозі;

створення умов для творчої самореалізації учнів.

1.3. Організаторами Конкурсу є:

Управління превентивної діяльності ГУНП в Дніпропетровській області;

Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації;

До участі в організації та проведенні Конкурсу організатори можуть залучати інші державні органи виконавчої влади, благодійні фонди, об’єднання громадян та інші зацікавлені установи й організації (за згодою).

 

ІІ. Умови проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться поетапно.

 • й етап — районний, міський — проводиться до 25 березня 2017р.;

2-й етап — обласний — проводиться у квітні;

2.2. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів та вихованців дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, шкіл-інтернатів, дитячих будинків віком від 5 до 17 років включно.

2.3. Конкурс проводиться за трьома віковими категоріями:

перша категорія – автори робіт віком від 5 до 9 років;

друга категорія —  автори робіт віком від 10 до 13 років;

третя категорія —  автори робіт віком від 14 до 17 років.

2.4. Конкурс проводиться за напрямом художньої творчості – малюнок або твори декоративно-прикладного мистецтва (вишивка, мозаїка, аплікація тощо) та фотографія.  Конкурсні роботи повинні відповідати тематиці безпеки дорожнього руху.

2.5. На конкурс подаються самостійно підготовлені індивідуальні творчі роботи, що відповідають тематиці конкурсу. Роботи, надіслані на конкурс, не рецензуються та не повертаються авторам. Наданням роботи на конкурс автор підтверджує повну згоду з умовами конкурсу, а також згоду на публікацію малюнка (конкурсної роботи) без будь-яких претензій щодо авторського права у подальшому. Роботи можуть бути використані Національною поліцією України, Міністерством освіти і науки України, їхніми уповноваженими територіальними підрозділами для організації акцій, фестивалів, нарад, презентацій, виставок, для транслювання на телебаченні, висвітлення на сайті, для передачі в дитячі будинки, реабілітаційні центри, соціальні заклади, а також для використання в соціальній рекламі та під час проведення профілактичних заходів тощо.

2.6. Малюнки подаються на конкурс у довільній графічній, живописній формах, виконані олівцями, фломастерами, олійними, акварельними фарбами чи гуашшю. Розмір роботи не повинен бути більшим за формат А1. Роботи не повинні оформлятися рамкою, паспарту, наклейками тощо.

2.7. Твори декоративно-прикладного мистецтва (вишивка, мозаїка, аплікація тощо) подаються на конкурс у довільній формі.

2.8. Фотографії подаються на конкурс у довільній формі. Розмір роботи не повинен бути більшим за формат А3. Роботи не повинні оформлятися рамкою, паспарту, наклейками тощо.

2.9. На зворотному боці кожної конкурсної роботи (або у додатку до роботи) необхідно зазначити:

назву роботи;

прізвище, ім’я, по батькові та дату народження автора;

місце проживання/перебування (повну адресу) автора;

найменування навчального закладу, контактний телефон його керівника.

2.10. Критерії оцінювання конкурсних робіт:

актуальність та повнота розкриття теми;

авторська позиція;

оригінальність оформлення;

ступінь самостійності автора у виконанні роботи;

якість роботи;

естетичний вигляд роботи. 

 

ІІІ. Організація Конкурсу

3.1. 1-й етап проводиться районними та міськими уповноваженими підрозділами ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області (сектори превенції відділів (відділень) поліції, УПП м. Дніпро та УПП Кривого Рогу за згодою) та територіальними органами управління освітою.

Конкурсні роботи для підбиття підсумків надсилаються учасниками до територіальних органів управління освітою, термін прийому конкурсних робіт до 15 березня 2017 року. Журі визначає кращі роботи у трьох вікових групах,  переможці нагороджуються грамотами (дипломами), сувенірами.

 

3.2. Конкурсні роботи переможців відбіркових районних та міських етапів конкурсу, які посіли призові місця у трьох вікових групах, із відповідними копіями протоколів журі направляються до 30 березня  2017 року до відділу профілактики дорожньо-транспортного травматизму управління превентивної діяльності ГУНП в Дніпропетровській  області для участі у 2-му етапі конкурсу. Від кожного району та міста має надійти не більше дев’яти творчих робіт (по 3 кожної вікової категорії).

3.3. 2-й етап (обласний) — проводиться ВБДР УПД ГУНП в Дніпропетровській області та Департаментом освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації.

3.4. До 1 травня 2017 року роботи переможців 2-го етапу, які посіли перші місця за трьома напрямами, направляються до УБДР ДПД Національної поліції України для участі в 3-му етапі  Конкурсу.

3.6. 3-й етап (фінальний) – проводиться Національною поліцією України та Міністерством освіти і науки України.

 

 1. Організаційний комітет Конкурсу

4.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет. До складу організаційного комітету входять представники УПД ГУНП в області, Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації та інших заінтересованих обласних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою).

4.2. Склад організаційного комітету:

голова комітету координує роботу з підготовки та проведення Конкурсу;

секретар комітету веде документацію;

члени організаційного комітету.

4.3. Організаційний комітет:

забезпечує якісну підготовку та проведення Конкурсу;

визначає організаційні умови та порядок проведення Конкурсу;

організовує роботу з проведення Конкурсу;

вносить пропозиції щодо нагородження учасників Конкурсу;

сприяє висвітленню проведення та результатів Конкурсу в засобах масової інформації.

 

 1. Журі Конкурсу

 

5.1. Склад журі Конкурсу формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання робіт учасників та визначення переможців  Конкурсу.

5.2. До складу журі включаються працівники поліції, представники освітянської галузі, засобів масової інформації, мистецтвознавці, представники органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою).

5.3. Склад журі:

голова журі організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу, затверджує список переможців і призерів Конкурсу;

секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів та матеріалів Конкурсу;

члени журі забезпечують об’єктивність оцінювання під час проведення Конкурсу, заповнюють оцінювальні протоколи, визначають переможців Конкурсу.

                   

 1. Визначення та нагородження переможців Конкурсу

 

6.1. Переможці Конкурсу визначаються журі в кожній віковій категорії відповідно до критеріїв оцінювання та за відповідним напрямком творчих робіт.

6.2. Підсумки Конкурсу проводяться на кожному етапі. Результати засідань журі оформляються відповідними протоколами. Переможці нагороджуються дипломами та призами. Крім того, журі та організатори можуть установлювати спеціальні нагороди окремим учасникам, які виявили оригінальність та креативний підхід до виконання робіт.

 

VII. Умови фінансування Конкурсу

 Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок джерел, не заборонених чинним законодавством України.